dimecres, 4 de març de 2009

Aprenentatge de la pronunciació catalana per a nouvinguts

Pronunciem.
Activitats d’autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnat nouvingut.
El projecte Pronunciem desenvolupa una sèrie d’activitats didàctiques interactives adreçades a introduir l’alumnat nouvingut d’ensenyament secundari en la pronúncia bàsica del català central. Les activitats interactives treballen tant la identificació perceptiva dels sons com la seva producció a partir de la repetició i la imitació. Aquest projecte incorpora novetats en la didàctica de la pronunciació pel fet d’atorgar la mateixa rellevància als suprasegments del català (accent, entonació) com als segments concrets (vocals, consonants) per tal que l’alumnat pugui identificar contextualment els elements que caracteritzen la llengua catalana.