dimarts, 7 d’abril de 2009

El Gripau a la xarxa


CD de recursos lingüístics per a l’alumnat de 2n de batxillerat
Des del curs 1993/1994, les universitats públiques valencianes, amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, envien, a tots els centres valencians en què hi ha estudiants que es preparen per a l’accés a la universitat, el Gripau, un material que permet repassar alguns coneixements de llengua, de terminologia bàsica i de redacció que ajuden els alumnes a millorar els seus exàmens i, en concret, les proves d’accés a la universitat.
Ara el Gripau es reconverteix i passa al suport digital: el CD Universitat en valencià: recursos per a l’alumnat de 2n de batxillerat. A més, es pot consultar directament en Internet en la web .