dijous, 5 de novembre de 2009

MECR i Portfolio

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR).
Podeu trobar el text complet en aquest enllaç i en resum en aquest altre.


Sobre el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL), ací teniu una guia general elaborada per la Generalitat Valenciana.
El PEL és un document personal, promogut pel Consell d'Europa, on la persona que aprén o ha aprés diverses llengües -dins o fora del sistema educatiu- pot enregistrar les seues experiències d'aprenentatge de llengües i les seues experiències amb altres cultures. L'ús del Portfolio d'una banda comporta una metodologia basada en l'enfocament comunicatiu de l'ensenyament/aprenentatge de les llengües, i d'altra banda fomenta la reflexió i l'autoavaluació.
A més, en aquesta pàgina web, podeu trobar diferents guies segons el nivell educatiu. 
Després de consultar aquests documents, mira de contestar les preguntes següents:
  1. Què és el Marc europeu comú de referència (MECR)?
  2. Què és el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL)?
  3. En un principi, a qui estava destinat el PEL?
  4. Quins són els components del PEL? Explica’ls breument.
  5. Hi ha diferents tipus de PEL?
  6. Quins objectius té el Meu Primer Portfolio?
  7. Com hauria de ser el Racó de les llengües o del Portfolio?