dissabte, 16 de gener de 2010

Jornada de plurilingüisme

"Una escola i almenys tres llengües. Jornada de Plurilingüisme".
4 i 6 de febrer de 2006 als Salons Alameda de Xàtiva.
Organitza: Escola Sindical de Formació Melchor Botella (STEPV).