dimecres, 8 de setembre de 2010

La literatura a Infantil i Primària

Wordle: lite cat

D'ací no res comença el curs acàdèmic 2010/2011, així que ja podeu començar a fer boca amb algunes preguntes relatives als ensenyaments de literatura a l'Educació Infantil i Primària.

Currículum d'Infantil.

El currículum d'Educació Infantil, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), núm. 5.734 de 03.04.2008, presenta algunes novetats respecte a l'anterior, com ara el descobriment de les TIC a l'aula, el tractament de preocupacions socials actuals (convivència, resolució pacífica de conflictes...), etc.
Contesta les següents preguntes:
1. Esmenta els blocs en què s’han classificat els continguts de l’àrea “Els llenguatges: comunicació i representació” al primer cicle de l’Educació Infantil. Quins d’aquests estan relacionats amb l’educació literària?
2. Quins són els criteris d’avaluació que fan referència a l’educació literària?
3. En el currículum del segon cicle d’Infantil, els continguts de l’àrea “Els llenguatges: comunicació i representació” s’agrupen al voltant de diversos blocs. Enumera’ls.
4. Quin bloc fa referència a la literatura? Justifica la teua resposta.
5. Assenyala les competències comunes relatives a la literatura en el segon cicle d’Educació Infantil.
6. Quins criteris d’avaluació fan referència a l’educació literària?


Currículum de Primària.

Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana (DOCV 24/07/2007). Àrea de valencià i castellà: llengua i literatura.

Contesta les següents preguntes:
1. Quins objectius de l’etapa fan referència a l’educació literària?
2. Quines són les àrees de coneixement que s’han de cursar en tots els cicles de primària?
3. En quines àrees de coneixement s’ha de treballar la lectura i la comprensió lectora, així com l’expressió oral i escrita?
4. Quins objectius de l’àrea de Valencià fan referència principalment a l’educació literària?
5. Concreta els blocs en què s’han classificat els continguts de la matèria de Valencià: llengua i literatura.
6. Segons aquests blocs, quan acaba l’ensenyament de la lectura?
7. Quins són els continguts del bloc relatiu a la literatura?