dimarts, 22 de gener de 2013

Seminari sobre l'aula com a àmbit d'investigació


Barcelona, 24 i 25 de gener de 2013

DIJOUS 24
9 – 9.30 (Aula Ernest Mascort, Edifici Llevant, planta 0) ACOLLIDA I PRESENTACIÓ 
9.30 – 10.30  (Aula Ernest Mascort, Edifici Llevant, planta 0) CONFERÈNCIA INAUGURAL de Marta Milián (Universitat Autònoma de Barcelona): La interacción como objeto de investigación en didáctica de la lengua: focos y miradas para el análisis
10.30-11  (Aula Ernest Mascort, Edifici Llevant, planta 0 DEBAT
11 – 11.30 Pausa cafè
11.30-13.30 SESSIONS I DEBATS 
SALA A - Aula 140
SALA B - Aula 162
SALA C - Aula el mirador (tercer pis)
- Presentació GRETEL: 11.30-12h.
- Debat moderat per membre de MIKER: 12-12.30h. 
- Presentació HIPREST: 12.30-13h.
- Debat moderat per membre de GRAEL: 13-13.30h.
- Presentació GREAL: 11.30-12h.
- Debat moderat per membre de ForMuLe: 12-12.30h.
- Presentació GIEL: 12.30-13h.
- Debat moderat per membre de GRELL: 13-13.30h.
- Presentació PLURAL: 11.30-12h.
- Debat moderat per membre de Grupo de Reflexão sobre a escrita: 12-12.30h.
- Participació del grup de la Universitat de Jaume I
- Presentació Grupo de Reflexão sobre a escrita: 12.30-13h.
- Debat moderat per membre de PLURAL: 13-13.30h.
13.30 – 15 Dinar
15-17 SESSIONS I DEBATS
SALA A- Aula 140
SALA B- Aula 162
- Presentació MIKER: 15-15.30h
- Debat moderat per membre del GRETEL: 15.30-16h.
 - Presentació GRAEL: 16-16.30h.
- Debat moderat per membre de HIPREST: 16.30-17h.
- Presentació ForMuLe: 15-15.30h
- Debat moderat per membre de GIEL: 15.30-16h.
 - Presentació GRELL: 16-16.30h.
- Debat moderat per membre de GREAL: 16.30-17h.

DIVENDRES 25
9-10.30 (Aula Ernest Mascort, Edifici Llevant, planta 0) SÍNTESI DE LES SESSIONS I DEBATS  
CONCLUSIONS  (Aula Ernest Mascort, Edifici Llevant, planta 0)
10.30-11 Pausa cafè
11-12 (Sala de Graus) CONFERÈNCIA MARIELLA CAUSA (Universitat París): Suivre le processus de professionnalisation des futurs enseignants de langues : questions de méthodologie d'enquête et d'analyse de corpus
12-12.30 (Sala de Graus)  DEBAT 
12.30-13.30 (Sala de Graus) ASSEMBLEA 
14 Dinar clausura