divendres, 30 de gener de 2009

Premi Sambori 2009


XI Premi Sambori. Premi escolar de literatura en valencià.
Aquest concurs literari està adreçat a l’alumnat de centres educatius d’Educació Infantil (dels 0 als 6 anys), Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.
El concurs és de narrativa, tot i que l’escrit pot anar acompanyat d’il·lustracions.
Les obres han de ser redactades en valencià i de tema lliure, amb una extensió màxima dels treballs de:
-Educació Infantil d’Aula: format lliure, amb una grandària
màxima de 50x65 cm. No eixir-se’n del format de la cartolina
amb dibuixos i annexos de les il·lustracions o treballs de
plàstica. Es poden utilitzar un màxim de 10 cartolines o fulls
si es pensa fer un format de llibre.
-Educació Infantil Individual: 1 pàgina.
-Primer cicle de Primària: 2 pàgines.
-Segon i Tercer cicle de Primària: 3 pàgines.
-Primer i Segon cicle d’ESO: 4 pàgines.
-Batxillerat i Cicles Formatius: 4 pàgines.
Els treballs a ordinador es presentaran amb una lletra Arial en cos 12 o Times New Roman en cos 14.