dimecres, 28 de gener de 2009

Terminologia Oberta TERMCAT


El TERMCAT ofereix la descàrrega de tots els termes normalitzats
http://www.termcat.net/productes/toberta.htm
S'hi actualitza anualment i recull la tasca de normalització terminològica en català duta a terme pel Centre al llarg dels més de vint anys d'història.
Aquesta col·lecció aplega repertoris terminològics d'interès general, procedents de treballs de recerca terminològica duts a terme pel TERMCAT, que es poden baixar lliurement. El format en què es presenten, l’XML, és un llenguatge que permet estructurar les dades segons convingui i exportar-les a qualsevol format. Per a més informació sobre l’XML podeu consultar la pàgina web explicativa del Consorci World Wide Web.