dimarts, 20 de juliol de 2010

Lectures TIC per a les vacances


La competencia digital en el área de Lengua publicat per Octaedro, que s'organitza en quatre blocs: 
  • Tíscar Lara: “Alfabetizar en la cultura digital”, p. 9-38.
  • Felipe Zayas: “Escribir y leer en la Red: nuevas prácticas discursivas”, p. 39-68.
  • Néstor Alonso Arrukero: “Blogs en la escuela. Una introducción al uso didáctico de las bitácoras en primaria”, p. 69-95.
  • Eduardo Larequi: “Propuestas para la integración curricular de las TIC en el área de Lengua Castellana y Literatura”, p. 97-173.


La Conselleria d'Educació de la Generalitat valenciana davant del repte que planteja la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) presenta el llibre sobre les Bones pràctiques TIC com a suport a les famílies i docents per a la seua utilització en l'àmbit familiar i educatiu.

1 comentari:

Oreto ha dit...

Molt interessant Alícia. Ja m'he descarregat el llibre que ha publicat la Generalitat. besets