diumenge, 30 de gener de 2011

El miracle de les llengües maternes


Cercant materials per a l'ensenyament i aprenentatge de llengües he trobat "El miracle de les llengües maternes", una seqüència didàctica que proposa familiaritzar-se amb la noció de llengua materna, per tal de valorar i respectar de manera adequada la llengua o les llengües maternes de qualsevol ésser humà. La majoria de les activitats proposades estan pensades per ser realitzades sobre suport informàtic, tot i que també admeten la seua realització en un quadern.