dissabte, 4 de maig de 2013

9M Vaga en l'ensenyament


Manifest de la Vaga del 9 de maig


El proper 9 de maig està convocada una vaga general en l’ensenyament. La convocatòria està impulsada per la Plataforma Estatal per l’Ensenyament Públic. Ací, al País Valencià, STEPV ha acordat, després d’un procés de consulta entre la seua afiliació i el personal que hi treballa, convocar-la. Els motius de la vaga són: 
- La defensa d’una una educació pública, gratuïta, laica, valenciana, democràtica i de qualitat per a totes i tots.
- La millora dels drets laborals, socials i econòmics del personal que treballa en el sistema educatiu.
- L’establiment de mesures que compensen les desigualtats socioeconòmiques de les famílies i de l’alumnat i que garantisquen una correcta escolarització des de l’educació infantil fins a la universitat. 
- La consideració del valencià com a llengua vehicular en tot el sistema educatiu, així com l’atenció a la demanda dels programes en valencià.

Per al nostre sindicat, les polítiques educatives dels governs espanyol i valencià suposen un greu atac al sistema educatiu públic, el personal que hi treballa i el conjunt de la societat. Els darrers anys, hem assistit a la derogació de molts acords i la publicació de normes i decrets que no han sigut negociats i que estan tenint uns efectes devastadors sobre el sistema educatiu i sobre les relacions laborals del personal. Ens trobem davant de la reducció de beques de transport i de menjador; l’augment de ràtios; la pujada de les taxes educatives; l’increment de la càrrega lectiva del professorat i l’empitjorament de les condicions laborals; la reducció de les plantilles; l’acomiadament de personal en tot el sistema educatiu; la desregulació de les condicions laborals; la reducció dels pressupostos educatius i dels salaris; les retallades en investigació, recerca, desenvolupament i innovació o el desmantellament dels serveis educatius públics universitaris i no universitaris. 

A aquestes retallades, cal sumar-hi les anunciades contrareformes educatives impulsades pel govern espanyol, que afecten la totalitat de les etapes educatives. Unes reformes, com la LOMQE, que tenen com a objectius principals: una profunda reconversió laboral, que implicarà una pèrdua de drets per a la comunitat educativa; l’aposta per la xarxa privada i la privatització del sistema; el seu control polític i ideològic; la segregació de l’alumnat; la recentralització de l’Estat i el desplaçament de la nostra llengua dels centres docents. Un avanç del que pretenen fer ha sigut la rebaremació de les borses de treball, que suposarà, sense cap dubte, que moltes persones interines deixaran de treballar els propers anys. Aquestes polítiques no són noves, i es contextualitzen en les polítiques neoliberals que estan aplicant els governs al dictat de la troika. Unes polítiques que volen desposseir-nos de tots els drets que tant ens ha costat guanyar, com ara el de l’educació. 

Per tot açò, hem decidit, seguint el nostre model assembleari i participatiu, convocar vaga general en l’educació. Una vaga emmarcada en un procés global i sostingut de mobilització, per a fer front a les polítiques dels governs espanyol i valencià. El nostre compromís és doble: mantindre la lluita fins a aconseguir posar fi a aquestes polítiques; i consultar el professorat i la comunitat educativa sobre qualsevol negociació que s’òbriga.

Per a STEPV–Intersindical Valenciana és important que la convocatòria de vaga general en educació del 9 de maig obtinga un seguiment massiu. La nostra força, la nostra mobilització i el nostre coratge són fonamentals per a aconseguir-ho. 

Poguérem. Podem.