divendres, 27 de febrer de 2009

Evolució del llenguatge escrit

Evolució del llenguatge escrit.

En l'apartat dedicat a l'Educació Infantil del web del CEIP Sant Iscle de Vidreres, hi podem observar l'evolució de l'escriptura dels infants en quatre grans fases:
Escriptures presil·làbiques
Escriptures sil·làbiques
Escriptures sil·làbicoalfabètiques
Escriptures alfabètiques

A la pàgina elaborada per Ma Rosa Mulas Lobato Llegir i escriure, quina aventura!, hi podem trobar també informació sobre la lectura i l'escriptura dels infants: una mica de teoria, propostes d'activitats, etc. Tot seguit reproduïm l'apartat de la descripció evolutiva del desenvolupament de l'escriptura.

COM COMENCEN A ESCRIURE ELS INFANTS

1r nivell: Escriptures indiferenciades

2n nivell: Escriptures diferenciades

3r nivell: Escriptures sil·làbiques

4t nivell: Escriptures sil·làbiques-alfabètiques

5è nivell: Escriptures alfabètiques

Si voleu tenir més informació sobre la descripció evolutiva del desenvolupament de l'escriptura podeu consultar les següents autores: Anna Teberosky i Emilia Ferreiro, Montserrat Fons, Montserrat Rabassa i altres, Tessa Julià.