dijous, 26 de febrer de 2009

Habilitats comunicatives

En aquests enllaços trobareu informació sobre com aprendre a llegir i escriure:
Aprendre a llegir i escriure
Aprenem a llegir i a escriure
L'aprenentatge de la lectoescriptura mitjançant les noves tecnologies. Les tècniques d'ensenyament per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura aprofitant els avantatges de les noves tecnologies.

Aquí teniu també un document en què nens i nenes de P4 mostren en unes situacions comunicatives i significatives com van fent seua la llengua. En una aula de P5 uns infants amb més domini del codi parlen de coses que els interessen en una conversa dirigida, en què la mestra ajusta la seua intervenció docent al nivell de desenvolupament de la llengua d'aquests nens i nenes.
L'expressió oral al parvulari en una escola amb diversitat lingüística (CEIP Collaso i Gil)

I, a més, pel que fa als transtorns del llenguatge:
Transtorns del llenguatge