dissabte, 15 de maig de 2010

4cats

4cats de Llull TV és una sèrie de 20 vídeos adreçada a estudiants de català fora del domini lingüístic, en què a partir de situacions comunicatives es vol aconseguir l'aprenentatge del català. A més, s'ofereixen alguns apunts gramaticals. Cal destacar també la contextualització lingüística i social; de fet, aquest projecte intenta representar les principals variants dialectals de la nostra llengua i una parla col·loquial que conté força expressions de l'argot juvenil.

Adreces d'interés:
Institut Ramon Llull
Fundació Ramon Llull
LlullTV