dissabte, 8 de maig de 2010

Filologia catalana a les oposicions docents
"El govern valencià reconeix la Filologia Catalana per acreditar el coneixement del valencià", 3cat24.cat, 6/05/2010.

Després de 16 anys i 28 sentències, la Conselleria d'Educació de la Generalitat valenciana permetrà que es puga acreditar el coneixement del valencià mitjançant la llicenciatura de Filologia Catalana. Així, es desprén de la convocatòria d'oposicions de professors de Secundària d'enguany, concretament de l'annex X en què s'hi esmenten les "titulacions que eximeixen de les proves de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana".
Però, la Conselleria ha evitat esmentar aquesta titulació en l'ordre de la convocatòria, tot i que s'ha referit a un decret que estableix l'oficialitat de la Filologia Catalana, el Reial Decret 1954/1994 de 30 de setembre. Tot i això, en cap cas s'anomena el català com a equivalent del valencià.