dissabte, 11 d’octubre de 2008

Esquema organitzatiu d'un racó

 • Nom del racó i nivell per al qual es programa.
 • Elaboració i material base del racó.
 • Ubicació en l’aula.
 • Nombre idoni de xiquets/es i papers que hi poden jugar (si s’escau).
 • Forma d’elecció del racó.
 • Temps previst de durada.
 • Normes i hàbits a respectar en aquest racó en concret.
 • Material que cal preveure per anar renovant.
 • Programació específica.
 • Formes d’avaluació.
 • Paper del mestre/a.
 • Dinàmica del racó.