dissabte, 22 de novembre de 2008

Anàlisi de textos argumentatius

Aquest material ha estat elaborat a partir de la següent bibliografia:

BASSOLS, M.; TORRENT, A. M. (1996). Models textuals. Teoria i pràctica. Barcelona: Eumo.

BORDONS, G.; CASTELLÀ, J. M.; COSTA, E. (2005). La lingüística textual aplicada al comentari de textos. Barcelona: Universitat de Barcelona.

CASSANY, D. (1993). La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries.

CASSANY, D. (1999). Construir l’escriptura. Barcelona: Empúries.

CONCA, M.; COSTA, A.; CUENCA, M. J.; LLUCH, G. (2003). Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. Barcelona: Teide.

CUENCA, M. J. (1996), Comentari de texts. València: Bullent.

DEVÍS, A.; SENDRA, J. (2001). Comentar textos. València: Castellnou.

GENETTE, Gérard (1989). "Discurso del relato", Figuras III. Barcelona: Lumen, p. 75-327.

MAS, V. (1996). Pràctiques de llengua. Com escriure un text. València: Tàndem.