dissabte, 1 de novembre de 2008

Títols

La informació no prové únicament del text mateix, sinó que existeixen altres elements paratextuals que es troben al voltant del text i li aporten significació, com ara el títol.
Si seguim la classificació de Gérard Genette a Figuras III (1972), podem distingir tres tipus de títol:

  • el títol temàtic: ens ofereix la clau sobre l’eix temàtic, bé de manera total o parcial. Fa referència, per tant, a l'univers diegètic del text que encapçala, al contingut textual. Les possibilitats són diverses: literals, metonímics, metaforicosimbòlics, irònics, etc. Per exemple, El cant de la joventut de Montserrat Roig o La joia de viure de Zola.
  • el títol remàtic: presenta una relació amb el text que no és de tipus temàtic. Fa referència a la forma com està construït el text. Per exemple, Vint-i-dos contes de Mercè Rodoreda.
  • el títol mixt:amb una part remàtica i una altra que remet al continguttextual Per exemple, Cròniques de la veritat oculta de Pere Calders o Històries de la mà esquerra de Jesús Moncada.

Siga com siga, el títol és una ordre lectura que el lector ha de saber interpretar, tal com diu Umberto Eco.