dissabte, 23 d’agost de 2008

Comentari de textos (bibliografia)

Bibliografia.
Bech, S., Borrell, J. Com es comenta un text literari. Ed. Barcanova. Barcelona, 1989.
Bernández, E. (recopilación de textos) Lingüística del texto. Arco-libros. Madrid, 1987.
Cassany, D. Descriure escriure. Com s'aprèn a escriure. Ed. Empúries. Barcelona, 1987.
Castellà, J. De la frase al text. Teoria de l'ús lingüístic. Ed. Empúries. Barcelona, 1992.
Dijk T. Van. Texto y contexto. Ed. Cátedra. Madrid, 1977.
Espí, A. Llopis, T. Curs de narrativa. Ed. Laertes. Barcelona.
Espí, A. Llopis, A. Curs de poesia. Ed. Laertes. Barcelona.
Espinal, Ma.T. Significat i interpretació. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona, 1988.
Lozano et allii. Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual.
Ed. Cátedra. Madrid, 1989.
Martínez Bonatti, F. La estructura de la obra literaria. Ed. Ariel. Barcelona, 1960. (reimprès el 1983)
Núñez, L. La construcción del texto. Eudema Universidad. Madrid, 1991.
Pennac, D. Com una novel.la. Ed. Empúries. Barcelona, 1993.
Rigau, G. Gramàtica del discurs. U.A.B. Bellaterra, 1981.
Sargatal, A. Iniciació al conte literari. Ed. Laertes. Barcelona.
Soler, I. Trilla, Ma.R. Les línies del text. Introducció a les tècniques narratives. Ed. Empúries. Barcelona, 1989.