dimarts, 12 d’agost de 2008

Les llengües del món

L'alumnat de l'IES Miquel Tarradell, que es troba situat al barri del Raval de Barcelona i està format en un 80% per alumnes provinents d'altres països, ens ensenya a parlar en la seua llengua. Els cinc continents es troben representats, en major o menor mesura, per la qual cosa aquesta web pot resultar una eina molt útil per als nouvinguts i també per al professorat.
http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm/index.htm