dijous, 21 d’agost de 2008

Més informació sobre els nouvinguts

D'on són i per què han vingut.

L'espai "Tot un món" de TV3 parla de les raons per les quals molts ciutadans estrangers, de diverses procedències, han vingut a viure a Catalunya. Cada any arriben a Catalunya moltes persones de fora i prop d'un 10 % de la població és de procedència estrangera. Les raons que han portat aquesta gent a deixar els seus països d'origen són ben diferents.Immigrants en català.

El programa "Tot un món" mostra com, a més de les classes de català, les parelles lingüístiques permeten acostar els immigrants a la llengua i a la cultura de Catalunya. Aproximadament un 30 % dels alumnes que assisteixen a les classes de català per a adults organitzades arreu de Catalunya pel Consorci de Normalització Lingüística són estrangers. Una altra opció per aprendre català i, a més, altres aspectes de la cultura del país són les parelles lingüístiques.

Educar en la diversitat.

L'Associació Sociocultural Punt d'Intercanvi treballa en l'elaboració de llibres de text bilingües, en català i en la llengua d'origen dels alumnes immigrants.

L'espai "Tot un món" mostra com funciona el projecte Educar en la Diversitat. L'Ahmad i la Montse acaben de traslladar la seu de la seva associació al barri del Raval de Barcelona. El projecte en què estan immersos gira al voltant de l'educació en la diversitat, i aquest barri és escenari d'una constant interacció cultural. El projecte en què ara treballen és l'edició de llibres bilingües, una eina perquè aquells alumnes que arriben de fora puguin seguir les classes sense haver de tenir un reforç especial.

El projecte Educar en la Diversitat pretén igualar les condicions d'aprenentatge dels alumnes i integrar els nouvinguts a l'escola mitjançant un llibre que segueix el mateix currículum, que té tota la terminologia que apareix en el llibre de text dels altres companys i que és en català, però també en la seva pròpia llengua.

Aquests materials estan avalats pel Centre UNESCO de Catalunya. Hi podem trobar: El Món de la Dúnia, Els llibres de la Nur, Diccionari il·lustrat àrab-català i el Diccionario ilustrado árabe-español, Diccionari català-àrab, català-xinès, català-urdú (versió per a internet) i Diccionari català-aranès (versió per a internet).

L'aula d'acollida dins del marc del centre acollidor (CEIP Drassanes).

Experiència dins una aula d'acollida al centre CEIP Drassanes de Barcelona.

L'aula d'acollida de l'IES Pere Alsius de Banyoles.

Metodologia emprada per l'IES Pere Alsius de Banyoles a l'aula d'acollida: l'alumnat nouvingut du a terme projectes amb la col·laboració del professorat del claustre, d'alumnat de l'aula ordinària i d'agents externs al centre.

Narració oral d'un conte a alumnes nouvinguts (IES Josep Lluís Sert).

Pràctiques docents LIC a l'IES Josep Lluís Sert de Castelldefels.