dimarts, 19 d’agost de 2008

L'aula d'acollida

El programa "Caçadors de paraules" investiga quines dificultats tenen els estrangers per aprendre català. Es tracta de descobrir si aprendre català és tan difícil com diuen.El programa "Tot un món" segueix una noia russa durant tot un curs, des de la seva arribada a l'aula d'acollida fins a la incorporació a la classe normal.
La Salina Makoeva és de Rússia, té tretze anys i es va incorporar a l'aula d'acollida de l'Institut d'Educació Secundària Flos i Calcat de Barcelona a l'inici del curs.
La Pilar Soler, professora de l'aula d'acollida, n'ha fet el seguiment durant el curs.
El capítol mostra, mitjançant les opinions de la Pilar i de la Salina, l'evolució que ha fet aquesta nova alumna i el nivell de domini de la llengua que assoleix al llarg de tot un curs.

En aquest capítol d'"El diari de l'aula d'acollida” s'explica el procés d'incorporació de l'alumnat nouvingut als centres de secundària amb aula d'acollida. Es mostra el funcionament de les aules d'acollida, enteses com un recurs obert on participen diversos agents educatius. En aquest capítol es veuen les vivències que representa per l'alumnat nouvingut la nova realitat i també el que representa per al professorat, per a les famílies i, en general, per a tots aquells qui són protagonistes del procés d'acolliment d'aquest alumnat.A l'Aula d'Acollida de l'IES La Mallola (Esplugues de Llobregat) utilitzen diferents eines, com ara, el correu electrònic, l'editor de so i el Flash, per fer autodictats.Bloc de l'aula d'acollida del Servei d'Immersió i Ús de la Llengua.