divendres, 22 d’agost de 2008

Llengua, escola i immigració

Des de mitjan anys noranta, els sistemes educatius de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià han experimentat canvis importants respecte a l’alumnat que escolaritzen. Als anys vuitanta, després del franquisme, una de les qüestions centrals d’aquests sistemes educatius va consistir a promoure, des de l’ensenyament obligatori, el coneixement del català i del castellà a tot l’alumnat, independentment de la seua llengua inicial.

Avui dia, aquelles reflexions i propostes educatives formulades als anys vuitanta tenen una validesa limitada, ja que la qüestió es planteja d’una manera relativament diferent. S’hi ha afegit una nova qüestió: ja no hi ha únicament alumnat de llengua catalana i de llengua castellana escolaritzat des del començament del parvulari. Els corrents migratoris dels últims deu anys han significat que, a aquest alumnat, s’hi haja afegit un gran percentatge de xiquetes i de xiquets amb una enorme diversitat lingüística en origen i que, a més a més, s’incorporen al sistema educatiu en diferents moments. Així, la preocupació actual ha quedat modificada en part i es pot formular de la manera següent: com es pot aconseguir que la infància i l’adolescència escolaritzada als nostres sistemes educatius, independentment del seu moment d’incorporació i de la seua llengua inicial, desenvolupe coneixement de les dues llengües oficials.

Aquest llibre de l'editorial Graó, escrit per Ignasi Vila, Carina Siqués i Teresa Roig, ens facilita informació sobre l'educació bilingüe i els canvis que s'han produït als sistemes educatius, i fa una anàlisi dels fluxos migratoris dels últims anys i de les tendències de futur, així com de les característiques de l'alumnat estranger i de les seues famílies.

Llengua, escola i immigració: un debat obert. Barcelona: Graó, 2006, 175 pàgs. (Sèrie: Didàctica de la llengua i la literatura).