dimecres, 24 de setembre de 2008

El treball amb famílies de nens sords de 0 a 3 anys

El treball amb families de nens sords de 0 a 3 anys al Centre de Recursos per Deficients Auditius del Vallès Jordi Perelló (CREDAV).Els CREDA són un servei educatiu de suport a la tasca docent del professor, pel que fa a alumnes amb dificultats greus d’audició i/o llenguatge. Es tracta d’un model de servei educatiu propi de Catalunya, on actualment hi ha 10 CREDA.

El CREDAV Jordi Perelló duu a terme una tasca molt interessant: en aquesta pràctica, es descriu la importància de la implicació de les famílies en l'adquisició del llenguatge dels nens amb sordesa de 0 a 3 anys. Es detallen les diferents actuacions que es porten a terme: la formació específica adreçada a les famílies i el funcionament de les sessions logopèdiques.
http://www.xtec.cat/practicomp/pdf/credavjordiperello.pdf

Si voleu saber-ne més, podeu visitar aquesta pàgina: http://www.xtec.cat/creda/.