dilluns, 15 de setembre de 2008

L'ús social del català


Conjunt de reportatges del diari Avui sobre l'ús de la llengua catalana en diversos àmbits de la vida quotidiana. Francesc Puigpelat.

L'ús social del català (I). Els bars.
Castellà, 37; català, 12.
MITE · Pla deia que si en un cafè li responien "Bon dia", allò era el seu país REALITAT · He entrat en 49 bars: 75,5% de "Buenos días" i 24,5% de "Bon dia" CONTRAST · Mentre que la major part dels cambrers locals són displicents, abúlics i tenen escàs interès per atendre'm, els asiàtics em somriuen de seguida.

L'us social del català (2). Etiquetatge.
L’etiquetatge de Portugal. Faig l’experiment de passar una tarda en un híper català, i comprovo que la llengua més utilitzada a les etiquetes és (tret del castellà, esclar) el portuguès.

L’us social del català (3). Quioscos.
Revista busca quiosc.
En català hi trobo sis revistes. En castellà, 472. Català, 1,67%; castellà, 98,33%.

L'ús social del català (4). Retolació.
L'enigma Nevot.
La política lingüística té dos temes estrella: la immersió a l’escola i la retolació. El segon pot semblar menor, però l’engrandeix una peculiaritat: la Generalitat està facultada per imposar sancions als que no retolin en català. La llei de política lingüística del 1998, en el seu article 32.3, diu: “La senyalització i els cartells d’informació de caràcter general fix [...] dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català”.

L'ús social del català (5). Llibreries.
El Capitán Calzoncillos.
Entro en una cèntrica llibreria de Barcelona, divago una mica i passo a la primera part de la meva crònica: la quantitativa. Tothom sap que, en qualsevol llibreria de Catalunya, hi ha molts més llibres i més superfície en castellà que en català.