dissabte, 6 de setembre de 2008

Els racons de treball

Els racons ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.
Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d'altres els xiquets poden funcionar amb força autonomia.
Organitzats en grups reduïts, els xiquets i les xiquetes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seua iniciativa i el sentit de la responsabilitat.
Els/les mestres porten un control de manera que cada xiquet/a vaja passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena,...) per tots els diferents racons de treball. Va bé que hi haja més d'un mestre a l'aula de manera que cadascú s'encarregue d'uns racons concrets.
Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada xiquet/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

La classe és un món. La botiga, la cuina, la visita del metge i l'observació dels animals. Tots ho fan i tots ho aprenen. Cada racó de la classe permet un aprenentatge diferent. El CEIP de Pràctiques de Girona organitza la classe de manera singular, com s'hi pot observar en aquest vídeo.

Acíe teniu algunes propostes de racons de treball: El racó del so. Activitats d'escoltar, Treballem per racons, Confegir paraules al racó de les lletres i més racons.

Si voleu llegir més sobre els racons de treball, podeu consultar "Els racons de treball a l'Educació infantil" i "Treball per racons", entre d'altres.