dissabte, 13 de setembre de 2008

Videoclips infantils

Creació de videoclips infantils per a treballar la comprensió i l'expressió oral.
L'objectiu d'aquest taller és crear recursos que treballen la comprensió i expressió oral aprofitant un material tant atractiu pels xiquets com són les cançons infantils. A partir d'unes cançons ja enregistrades amb autorització de l'autor es vol preparar diferents materials que ajuden a l'alumnat tant en al comprensió de la lletra com a una correcta producció. Aquests materials inclouen dibuixos, fotografies o animacions i es poden complementar amb d'altres materials en paper o activitats amb l'ordinador: textos, dibuixos a pintar, activitats clic...
Coordinació: Rosa Vilardell, Montserrat Vila i Benjamí Vidiella.
Cançons: Àngel Duran.