dilluns, 22 de setembre de 2008

SALC

Servei d'autoformació en llengua catalana (SALC) de la Universitat Pompeu Fabra.
L'objectiu del SALC és oferir la possibilitat d'ampliar i de perfeccionar, de manera flexible i individualitzada, els coneixements de llengua catalana de qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra.
Al mateix temps, però, s'ofereix aquest material a través d'Internet per a totes aquelles persones que hi puguin estar interessades (que vulguin aprofundir algun aspecte tractat a la classe de llengua catalana, que vulguin aprendre català al seu ritme, que vulguin reciclar o mantenir els seus coneixements de català…).
En aquesta web s'hi pot trobar material d'autoaprenentatge que permet treballar de manera autònoma els nivells elemental, mitjà i avançat de la llengua, com ara proves de nivell, exercicis autocorrectius, fitxes de teoria, fitxes personals de treball, propostes de treball estàndard, dictats, bibliografia complementària, diccionari electrònic, informació sobre l’acreditació del nivell de llengua, proves tipus de la Junta Permanent de Català, consells per aprendre a aprendre…
Treballa amb el SALC.