dimecres, 3 de setembre de 2008

Les TIC com a suport en els infants

Aquest vídeo educatiu mostra l'aplicació de les TIC a una aula d'Infantil, concretament a P5 del CEIP Puig d'Arques.Els infants, ja de ben petits, poden interactuar amb l'ordinador. L'èxit de la situació dependrà de la complexitat de la tasca i de l'entorn de treball que se'ls proposi. Cal tenir present, però, que els nens i nenes hauran de realitzar uns certs aprenentatges que segueixin les pautes habituals d'aquestes edats.
En una classe de parvulari de 5 anys hi trobem diferents formes organitzatives del grup d'alumnes i diferents tipologies d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, en què les TIC a l'aula ofereixen un excel·lent suport per a les tasques dels infants, ajudant-los en el seu desenvolupament.

Si voleu saber-ne més, Orientacions i recursos per a la integració de les TIC en els processos d'ensenyament aprenentatge a les aules de parvulari i de cicle inicial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.