dijous, 11 de setembre de 2008

La música a Infantil i Primària

Els xiquets des de ben menuts mostren interés per la música. I és aleshores quan comencen a sorgir els dubtes, per exemple: Hem de donar als infants els exemples de la millor música?, com proposava Kodaly.
A més, cal tenir en compte que: "Educació no significa exclusivament escola: desenvolupar el sentit musical i creatiu depèn igualment de la família, la guarderia i els diferents mitjans d’animació" (Delalande, 1984).
Sobre aquest tema, resulta molt interessant el treball desenvolupat per M. Antònia Guardiet i Bergalló "L'audició musical a l'Educació infantil i primària", en el qual reflexiona sobre tots aquests aspectes i d'altres, a més de fer propostes didàctiques i oferir materials i recursos, així com referències bibliogràfiques.