dijous, 25 de setembre de 2008

Programar

Programar no és altra cosa que planificar el procés d’ensenyament i aprenentatge; partir de les necessitats de l’alumnat i organitzar el millor camí perquè aquest arribe a superar les mancances.
La programació ha de permetre ajusts posteriors, i el caràcter semiobert dels nous currículums ofereix més possibilitats en aquest sentit.
Un currículum tancat deixa poc marge de maniobra a l’hora de concretar objectius i continguts, i impedeix l’atenció a la diversitat que constitueix un pilar bàsic del sistema educatiu actual.

Decàleg de la programació.
1. La programació és una resposta a les necessitats educatives d'alumnes, centres, pares i mestres.
2. Ha de facilitar la feina, mai entorpir-la.
3. Programar és un acte conjunt, coordinat.
4. Fer una programació vol dir seleccionar i, per tant, prioritzar i renunciar a alguns punts.
5. És un element viu, que evoluciona i canvia durant el curs.
6. Ha d’admetre la possibilitat d’error.
7. Ha de tenir en compte l’avaluació i n’ha de ser també objecte.
8. La programació que frena la iniciativa del grup o de l’alumne és negativa. La programació que controla i regula les seues iniciatives és positiva.
9. Pot ser una graella, una llista ordenada, un llibre de text o una organització mental.
10. Programar és la suma de filosofia, tècnica, pràctica, cap i cor.

Si voleu saber-ne més, podeu llegir els següents articles:

"Programació" de Montserrat Ferrer i Carmen Rodríguez Gonzalo, Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 25, p. 5-8, juliol 2001.


"Programació de l'àrea de Llengua", dins Ensenyar llengua de Daniel Cassany, Marta Luna i Glòria Sanz, p. 59-77, editorial Graó, 1993.


ANTÚNEZ, S. i altres (1991). Del projecte educatiu a la programació d'aula. Barcelona, Graó.