dimarts, 31 de març del 2009

Aventura't amb l'ortografiaAventura’t amb l’ortografia és un material interactiu elaborat amb JClic per a la pràctica de l’ortografia adreçada a nens i nenes d'educació primària. Està pensat perquè els exercicis d'ortografia es puguin realitzar tant des de casa com a l'escola.
Són exercicis graduats per grau de dificultat que atenen els diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena. S'estructura en tres nivells de dificultat. Tres personatges condueixen les activitats: en “Nil, l’explorador” (nivell elemental), en “Flic, l’investigador” (nivell mitjà) i la “Nat, l’arqueòloga” (nivell elevat).
A cada bloc, hi ha 10 unitats que contenen diversos paquets d’activitats JClic. Cadascuna està identificada amb una icona i un color representatius del grau de dificultat.

dissabte, 21 de març del 2009

diumenge, 15 de març del 2009

Llegeix-me, per aprendre a estimar-me


Llegeix-me, per aprendre a estimar-me
Baudelaire

“Llegeix-me” us diu un llibre encara per obrir. I sembla una súplica o un prec que clama al cel del desconegut. Si l’enceteu, entre el qui l’ha escrit i vosaltres naixerà la comunicació, un lligam fet de paraules que us durà allà on vulgueu imaginar tot el que ha creat algú que no sou vosaltres. I ja no sereu estranys l’un per l’altre. Sereu amics.
(Fragment extret d'Els llibres i la lectura, El gust per la lectura, Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya)

Potser no hi ha dies de la nostra infantesa tan plenament viscuts com els que hem cregut deixar sense viure’ls, els que vam passar amb un llibre preferit.
Marcel Proust, Sobre la lectura (1905)

http://www.quellegeixes.cat/

dimecres, 4 de març del 2009

Els pronoms febles

Recursos per treballar els pronoms febles:
FERRER, M. & G. LLUCH. Els pronoms febles. València, 1993. Tàndem Edicions (Pràctiques de llengua, 1).
Els pronoms febles. IES "JOANOT MARTORELL". Departament de llengua i literatura catalanes.
Els pronoms febles (1).

Unitat 10. Pronoms personals forts i febles

Els pronoms febles: errors en la combinació de dos pronoms
Fitxer Lingüístic, Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Tema 20: Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions. Blog Recursos de català de Toni Teruel.
Guia d'usos lingüístics (1). Aspectes gramaticals. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. (pàgines 103-113)

(Imatge extreta de 2nbatpacomolla.blogspot.com/)
Quaderns virtuals. Pronoms febles.
Llengua catalana. Material didàctic per al taller. Els pronoms febles: morfologia, sintaxi i combinació de pronoms. Valle, Maria. GENERALITAT DE CATALUNYA. Ensenyament - Filologia. Pàgines: 50. Mides: 21 x 29 cm. Any edició: 2002.

Aprenentatge de la pronunciació catalana per a nouvinguts

Pronunciem.
Activitats d’autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnat nouvingut.
El projecte Pronunciem desenvolupa una sèrie d’activitats didàctiques interactives adreçades a introduir l’alumnat nouvingut d’ensenyament secundari en la pronúncia bàsica del català central. Les activitats interactives treballen tant la identificació perceptiva dels sons com la seva producció a partir de la repetició i la imitació. Aquest projecte incorpora novetats en la didàctica de la pronunciació pel fet d’atorgar la mateixa rellevància als suprasegments del català (accent, entonació) com als segments concrets (vocals, consonants) per tal que l’alumnat pugui identificar contextualment els elements que caracteritzen la llengua catalana.

Els sons del català


L’espai web Els sons del català aplega una sèrie de materials destinats a facilitar l’aprenentatge autònom de la fonètica tant en l’ensenyament secundari com en l’ensenyament superior i també en l’aprenentatge del català com a llengua estrangera. A més a més, serà útil als professionals de l’assessorament lingüístic o la logopèdia.
En aquests moments, els materials de l’espai web estan basats en els sons del dialecte oriental central i constitueixen una primera fase d'un projecte més ambiciós que acollirà els dialectes més importants i contindrà exercicis generals i específics per a cada dialecte.

dimarts, 3 de març del 2009

La pissarra digital interactivaM’ho van explicar i ho vaig oblidar.
Ho vaig veure i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.

Confuci (551-479 aC), filòsof xinès


En aquest web del Servei Educatiu del Baix Llobregat podeu trobar informació sobre les pissarres digitals: aplicacions (per a Educació Infantil, Primària i Secundària), experiències, etc. i també el manual d'ús del programari Notebook d'SMART per a Pissarres Digitals Interactives (compatible amb la majoria de maquinari d'altres fabricants), així com informació sobre la compatibilitat del programari Smart Board amb altres taulers interactius i amb el programari lliure.