dijous, 25 de juny del 2009

Un tip de trucs

Un tip de trucs és el blog de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics de la UB. Informacions útils per millorar la qualitat i el control lingüístics en la producció de textos.

dijous, 18 de juny del 2009

INTER-VAL

El curs de valencià en línia INTER-VAL està dissenyat com a activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixement de valencià que té assolit. Les activitats, han sigut elaborades tenint en compte les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

INTER-VAL té com a finalitat servir d'ajuda als aspirants que es presenten a les proves de valencià de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

divendres, 12 de juny del 2009

El treball de la llengua a través del teatreEl CEIP Sant Antoni de Sant Vicenç dels Horts va iniciar un projecte de teatre a Educació Infantil que posteriorment va ampliar a tota la primària com a projecte d'escola i projecte d'innovació.

Les activitats principals es desenvolupen als tallers d'infantil i als de primària (tallers de llengua i activitats a l'aula de psicomotricitat) i el projecte es diversifica cap a totes les altres àrees amb un caràcter interdisciplinar.

A tots els nivells es realitzen obres teatrals de diferents tipologies que conflueixen a unes jornades de final de curs on s'exposen els treballs preparats.

Organitzativament el centre compta amb la figura de la coordinadora de teatre i de la comissió de teatre que organitzen i dinamitzen el projecte en el qual també hi participa l'AMPA.

Edu3.cat