diumenge, 10 de maig del 2009

Llegir


Cicle de conferències sobre la importància de llegir a casa, Escola de pares i mestres, Associació d'Editors del País Valencià, Fira del llibre de València, 2009.
Un any més, l’Associació d’Editors del País Valencià ha organitzat sota la coordinació de Gemma Lluch, el cicle de Conferències “Escola de pares i mestres per a la lectura” sobre la importància de llegir a casa, que ha tingut lloc en el marc de la 40 Fira del Llibre de València.
Ara, i com l’any anterior, ja estan a disposició de tots els internautes els vídeos de les conferències íntegres. Podeu trobar-les a la web:
http://www.aepv.net/EscolaParesiMestresperalaLectura/2009/index.htm

D'entre totes, m'agradaria destacar les següents:
“Llegim amb els fills, amb les pantalles?”, Gonçal López-Pampló Rius.
“Llegim amb els bebés, amb pares novells?”, Glòria Gorchs.

També podeu consultar l'edició de l'any passat:
Cicle de conferències i tallers sobre la importància de llegir a casa. Escola de pares i mestres, 2008.

divendres, 8 de maig del 2009

PràcticAra que s'acosten els exàmens, podeu aprofitar i comprovar els vostres coneixements de llengua amb el Pràctic 1 i 2.

Pràctic és un programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.

El fet que les activitats de Pràctic estiguen elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV fa que este programa siga un suport excepcional de preparació de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.

Per tot això, Pràctic és un recurs a l’abast de qualsevol persona interessada a incrementar els seus coneixements gramaticals en valencià.

Com més llengües es dominen millor

La diferència entre aprendre una primera i una segona llengua rau en el fet que la primera és una adquisició humana universal, mentre que la segona pot trobar resistència davant de la primera i no és, en la mateixa mesura, universal. La raó per a aprendre una segona llengua és que la primera no és suficient per a les necessitats de comunicació del parlant.
Einar Haugen

Bé, com sabem hi ha diverses raons per bilingüitzar-se:
bilingüisme familiar: en el context familiar es parlen dues llengües.
bilingüisme instrumental: una persona aprén una segona llengua perquè en té necessitat.
bilingüisme integrador: és la motivació que porta un ciutadà a aprendre una nova llengua per integrar-se dins la societat que la parla.
bilingüisme cultural: una persona aprén una llengua perquè li interessa la cultura que aquesta vehicula.

Però, a la fi, la política general generada per qualsevol poder de qualsevol estat o societat afectada per la interposició lingüística de més d’una llengua inclou sempre una determinada política lingüística. Siga per acció o per omissió, per voluntat conscient o per inèrcia inconscient, tots els poders polítics despleguen polítiques lingüístiques que afavoreixen una determinada llengua de la comunitat on es troben immersos aquests governs o poders.

Així, tot i que l'estatut a l'article 6é diu:
La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.
La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement.
Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.

Tot i això, el govern valencià, i concretament el conseller d'educació, es dedica a eliminar el valencià dels centres escolars per tal d'introduir l'anglés o el xinés.Obri la porta a les llengües.

"El Pla Camps és un muntatge"

Escola Valenciana va fer públic dijous 7/04/2009 que Camps ha suprimit l'ensenyament bilingüe en valencià i en el seu lloc aplicarà un pla experimental en anglés "sense cap rigor pedagògic i amb l'únic obejectiu de continuar amb la propaganda política"

Escola Valenciana ha denunciat hui que l'aplicació del Pla Experimental de la Conselleria d'Educació implicaràla supressió de les línies en valencià existents en aquesta escola. "El govern de Camps sacrifica un programa lingüístic que està donant excel·lents resultats amb l'únic objectiu de continuar amb la propaganda política sense rigor del seu programa experimental plurilingüe", ha declarat Àngel Martí, gerent de l'entitat.

La decisió és especialment alarmant per les dades de la ciutat d'Alacant, on només 10 de 57 centres públics ofereixen ensenyament en valencià. En la mateixa ciutat tan sols 1 centre concertat de 33 ofereix aquest tipus d'ensenyament. Aquestes dades impliquen la potenciació a la ciutat d'un sistema monolingüe, amb alumnes menys capacitats lingüísticament. En total, a la província d'Alacant hi ha 185 centres que ofereixen programes d'ensenyament en valencià (el que implica un 37%) dels 499 centres públics i privats d'infantil i primària que hi han a l'actualitat.

La mesura experimental de conselleria està planificada per a tres unitats a les escoles Número 9 d'Alzira, Sanchis Yago de Castelló i Costa Blanca d'Alacant. Això és uns 60 alumnes d'un total de 427.000 matriculats a infantil i primària, un 0.01%. Per tant, segons Diego Gómez es "desproporcionat el muntatge mediàtic i propagandístic del Conseller per a una proposta que afectarà al 0.01% de la comunitat educativa el curs que ve". A més, per a Escola Valenciana el Pla Experimental no es generalitzable, per això la Conselleria d'Educació només l'aplicarà a tres escoles.

La immersió lingüística en anglés necessita professors altament qualificats en aquest idioma. La qual cosa fa impossible la generalització del programa. El nivell d'aquests en anglés ha de ser igual al que tinguen de castellà o valencià i, per a que siga òptim es necessiten professors natius. És per aquest mateix motiu que Escola Valenciana exigeix professors altament qualificats en valencià a les línies d'immersió lingüística en aquesta llengua. Del contrari, els resultats d'ensenyar en una llengua vehicular desconeguda pels alumnes de tres anys pot tenir efectes negatius en el domini de l'anglés, castellà i valencià. La proposta del Conseller d'impartir les classes en anglés implicaria que, per ser mínimament efectiu, la totalitat dels professors generalistes ( uns 21 mestres per centre) estigueren altament capacitats en anglés, la qual cosa suposa 20.000 mestres nous completament trilingües.

Una altra de les conseqüències d'aplicació del Pla Experimental, que preveu reduir a un 10% l'àrea de valencià, és la desaparició de la competència lingüística dels alumnes en aquesta llengua. Camps serà el responsable de la desaparició del valencià i d'incomplir la Llei d'Ús i Ensenyament i l'Estatut d'Autonomia. Escola Valenciana ha reptat a la Conselleria a aplicar el seu Pla per l'Escola Plurilingüe, recolzat ja per 207 centres escolars, l'STEPV, CCOOPV, ADIDE-PV i Fapa València, en tres centres de forma experimental a partir de l'any vinent i després que la universitat avalue els resultats de la seua proposta i d'Escola Valenciana en un termini de 5 anys.

Escola Valenciana va començar ahir la campanya Missatges pel Plurilingüisme, que consisteix a en enviar postals -70.000- i missatges digitals -via correu electrònic i Facebook- al president Camps demanant un Pla Plurilingüe rigorós que permeta que els alumnes valencians tinguen una 10 en llengües.

L'ensenyament en català desapareixerà dels centres en què Educació apliqui el pla plurilingüe. Vilaweb, divendres 08/05/2009.

El 80% de l'ensenyament s'impartirà en anglès.

La línia en valencià desapareixerà dels col·legis públics en què la conselleria d'Educació aplicarà, a partir del curs vinent, el programa plurilingüe. Es tracta d'un pla pilot que suposarà que el 80% de les classes es faci en anglès a partir dels 3 anys. Els col·legis afectats són: Sanchis Yago (Castelló), Número 9 (Alzira) i Costa Blanca (Alacant). La conselleria d'Educació ho ha confirmat. Escola Valenciana i CCOO han expressat el seu malestar.

Educació es defensa de les crítiques dient que en els centres dels voltant sí que hi ha línia en valencià i que, per tant, qui vulgui estudiar en valencià, podrà matricular-se en aquests centres.

Aquest pla pilot compta amb el suport dels consells escolars de cadascun col·legis en què es preveu que s'apliqui a partir del curs vinent. Val a dir que tots tres centres han format part ja, durant el curs escolar passat, d'un altre programa pilot en què han participat dotze escoles públiques: la introducció de l'ús obligatori de l'uniforme.

Escola Valenciana denuncia que no es tracta d'un programa plurilingüe, sinó monolingüe, car només hi haurà dues assignatures en unes altres llengües diferents a l'anglès: català i castellà. Des de l'entitat cívica demanen que s'apliqui un pla plurilingüe que garanteixi, realment, un ensenyament que millori les competències lingüístiques de l'alumnat, però prevalent l'ensenyament en català.

dimarts, 5 de maig del 2009

Noves proves de la JQCV


La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, creada pel Decret 173/1985, és l’organisme de la Generalitat Valenciana encarregat d’establir i efectuar les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements de valencià.
Des de la seua creació fins a l’actualitat han canviat canviat moltes coses i, ara, la necessitat d'adaptar-se al MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües) ha fet que es modifiquen les proves.
Noves proves de la JQCV.