dimecres, 21 de març del 2012

Dia mundial de la Poesia

Hui 21 de març és el Dia mundial de la Poesia. Aprofite per recordar la divisa de Maria-Mercè Marçal:

"A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel."

dijous, 15 de març del 2012

Ara que s'acosten falles

Ara que s'acosten falles, són molts els monuments que criticaran el balafiament que s'ha produït al País Valencià. La fòrmula 1, l'Àgora, l'aeroport de Castelló, la Ciutat de la Llum, Terra Mítica i un llarg etcètera. De fet, el col·lectiu Melderomer ha encetat la campanya #CritiFalles al Twitter per recollir imatges de les escenes falleres més crítiques. Com a mostra, teniu lFalla virtual 3D La caga Rita que han realitzat Acció Cultural del País Valenciàla Societat Coral El Micalet i Ca Revolta.Darrerament assistim a una sèrie d’atacs al professorat i a la tasca docent que són inadmissibles. Però, a més, els eufemismes en temps de crisi augmenten. Ara diuen que no ens retallen el sou, només l'ajusten. Fem memòria: primera retallada, la reducció d’una mitjana d’un 5% de les retribucions des de juny de 2010 per part del Govern espanyol; segona retallada, la congelació salarial de l’any 2011; tercera retallada, la congelació salarial de l’any 2012, i quarta retallada, el decret-llei de 5 de gener de 2012 per part del Govern valencià, en què es paralitzen els sexennis i es redueixen al 50% els sexennis ja consolidats pel funcionariat de carrera.
També diuen que no han acomiadat ningú ni ho faran, tot i que en l'ensenyament públic la retallada de professorat se xifra al voltant de 1.550 professionals menys en el 2010 –segons l'informe del Síndic de Comptes- i altres 1.000 menys en 2011. Més encara, segons el Decret-llei, tots els nomenaments vigents de funcionaris docents interins, així com els que s’efectuen a partir de l’entrada en vigor del decret-llei s’estendran, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, i es meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacacions. Així, doncs, el professorat interí no cotitzarà aquest temps per a la jubilació ni tampoc a efectes d’antiguitat (triennis).
A més a més, donen unes informacions sobre l’absentisme del professorat falses i calumnioses, la indubtable intenció de les quals és la d'embrutar la imatge dels treballadors i de les treballadores de l'ensenyament.
D'altra banda, el DOCV publicava el 28 de febrer de 2012 un acord del Consell del 15 de juliol de 2011 pel qual es retallaven més de 37 milions d’euros de diferents partides pressupostàries de 2011, de les quals més de 27 milions corresponen a Educació (el 72% del total). Una part de les partides educatives afectades es retallen en part, però d’altres se suprimeixen totalment. Entre les que es retallen, en trobem algunes com ara les ajudes per al desenvolupament de recursos educatius digitals (8.000€); beques per a la formació de personal en tecnologies d’informació i comunicació (9.600€); ajudes als centres concertats per a educació compensatòria (2.486€) o la gratuïtat dels llibres de text (7.200.000€). Entre les que se suprimeixen destaquen les subvencions al desenvolupament de processos d’acreditació de competències professionals de les famílies professionals (227.840€) o ajudes al valencià (85.000€ en total) o a projectes coeducatius (9.560€). També les ajudes al foment i suport a la investigació i creació en els ensenyaments artístics superiors pateixen una retallada de 1.365€.
A més a més, fa dos cursos que hi ha retallades de grups, desdoblaments, programes d’atenció a la diversitat i, per tant, de professorat. I també de pressupostos, com aquesta retallada publicada en el DOCV el 28 de febrer de 2012, que se suma als quasi 4 milions d’euros de retallades pressupostàries de 2010.
Però, això no és tot. No es construeixen centres educatius públics nous ni es fan les reparacions necessàries en els existents. Es mantenen barracots crònics any rere any. Augmenten les ràtios d'alumnat a les aules. Hi ha una falta d'atenció a milers d'estudiants al no cobrir-se totes les baixes. Han desaparegut programes d'atenció individualitzada de l'alumnat, d'atenció a la diversitat, d'atenció compensatòria, de línies en valencià i de cicles formatius. Alguns centres tenen dificultats per funcionar per la manca de diners per a material didàctic, calefacció o electricitat. No s'han abonat les ajudes al transport, menjador i llibres de text
JA N'HI HA PROU! Estan atacant l'educació pública i la resta de serveis públics, que són una garantia per la prestació dels drets bàsics de la ciutadania, així com per acabar amb la descompensació de les desigualtats socials que existeixen en la societat.
Volem una educació pública, de qualitat i en valencià! 
Per uns serveis públics i de qualitat!
Com diu la cançó d'Obrint pas, "No et limites a contemplar les hores que ara vénen, baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu".