dissabte, 5 de març de 2011

La poesia oral improvisada

Patrimoni cultural: La poesia oral improvisada és un projecte que agrupa quatre centres de secundària: l'IES L’Om de Picassent, l'IES Torroella de Montgrí (Catalunya), I’extensió de Maella de l’IES Mar de Aragón de Casp (Aragó) i l’IES Sineu de Mallorca, el qual també actua com a coordinador del projecte. El projecte compta amb el suport i la subvenció del programa ARCE (per a agrupacions de Centres educatius de distints territoris de l'Estat) del Ministeri d'Educació.

En aquest cas, quatre instituts de secundària (de la Comunitat Valenciana, de Catalunya, d’Aragó i de les Illes Balears) han planificat -durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012- la recerca i l’intercanvi d’experiències al voltant de la tradició de la poesia oral improvisada en el context geogràfic i cultural de cada Centre.

És el cas també que la llengua catalana fa de vincle d’unió i d’interrelació del projecte, perquè és la llengua pròpia de les comarques on es troben ubicats els instituts, de manera que aquest serveix de retruc per a promoure l’ús de la llengua a través de contactes interterritorials importants entre els joves de tots els centres.

Si voleu saber-ne més, podeu consultar la wiki del projecte. La primera trobada tindrà lloc aquest mes a Picassent (l'Horta).

*Aquesta entrada de blog ha estat realitzada originàriament a la xarxa Un entre tants, xarxa cooperativa d'experiències TIC per a l'ensenyament del valencià.

Cap comentari: