dimarts, 18 de novembre del 2014

"Del núvol a l'aula" al congrés de la SEDLL a València


Demà, dimecres 19 de novembre, comença el XV Congrés Internacional de la SEDLL a València. Presentaré "Del núvol a l'aulauna proposta d’aproximació a les TIC en l’ensenyament, que parteix de l’estudi dels coneixements sobre les TIC i sobre el seu ús com a recurs didàctic dels futurs mestres i dels docents en actiu (concretament d'un grup d’alumnat universitari de nou ingrés del Grau en Mestre/a en Educació Primària i del Grau en Mestre/a en Educació Infantil de la Universitat de València i d'un grup de docents en actiu d’una escola pública) i que pretén que tot el professorat conega els recursos TIC existents i les possibles aplicacions didàctiques.